Spaarrekeningenvergelijken.comSpaarrekeningen vergelijken

Zelfs in tijden van lage rente zijn spaarrekeningen nog steeds een populaire beleggingsvorm. Of het nu gaat om flexibele call depositorekeningen, depositorekeningen met een vaste looptijd of spaarplannen voor maandelijks sparen. In onze gratis spaarrekening vergelijking kunt u verschillende manieren van online sparen met elkaar vergelijken.

Hoe werkt de online spaarrekening vergelijking?

De gratis spaarrekening vergelijking kan snel en eenvoudig online worden uitgevoerd. Om de aanbiedingen voor spaarrente van verschillende banken te vergelijken, selecteert u gewoon twee gegevens in de online vergelijking. Ten eerste de gewenste duur van de investering en ten tweede de keuze van de depositoverzekering van de landen.

Zodra u de gewenste gegevens hebt geselecteerd in de vergelijking van de spaarrekening, hoeft u alleen nog maar te klikken op het veld "vergelijken". Alle relevante banken worden dan weergegeven met de respectievelijke rentetarieven en de gewenste depositogarantie.

De essentie van spaarrekeningen - kort en bondig

 • De term "spaarrekening" dekt verschillende rekeningen die alleen gebruikt kunnen worden om geld te sparen. Dagelijkse financiële transacties kunnen niet met hen worden uitgevoerd.
 • Het gaat hierbij bijvoorbeeld om termijndeposito's en girorekeningen, maar ook om rekeningen-courant met kredietrente.
 • Aangezien verschillende criteria belangrijk zijn voor elke spaarder, moet u een online vergelijking maken bij het zoeken naar een geschikte spaarrekening.

Wat is een spaarrekening?

Een spaarrekening is een rekening waarmee u geld kunt sparen en in het beste geval kunt verhogen door middel van rente. Naast de klassieke spaarrekening worden ook andere rekeningen door financiële instellingen aangeboden om te sparen. Deze rekeningen zijn uitsluitend bedoeld voor het sparen van kapitaal en kunnen niet worden gebruikt voor dagelijkse banktransacties.

Banken bieden deze spaarrekeningen met verschillende spaarrentes aan. De eenvoudigste manier om de aanbiedingen voor internetsparen voor overnight geld en termijndeposito's te evalueren is door ze te vergelijken met een gratis online spaarrekening vergelijking.

Vandaag de dag kunt u geld besparen op het internet!

Het klassieke spaarboekje is niet meer aantrekkelijk om te sparen. Hoewel het rentepeil voor de spaarrente over het algemeen niet bijzonder hoog is, bieden vooral banken op het internet de klanten nog steeds rente op hun spaargeld. Afhankelijk van het rekeningmodel zijn er verschillende rentepercentages mogelijk voor internetsparen.

De belegger heeft verschillende opties:

 • Overnachtingsrekening: Een overnight depositorekening is bijzonder geschikt voor flexibel sparen. De belegger kan op elk moment toegang krijgen tot zijn spaargeld. Deze vorm van sparen is bijvoorbeeld zeer geschikt om financiële reserves te creëren voor niet geplande uitgaven.
 • Depositorekening met vaste looptijd: Bij een termijndeposito wordt een overeenkomstig bedrag voor een bepaalde periode belegd. De belegger ontvangt zijn geld niet in deze periode. Daarom is deze vorm van investering alleen nuttig voor uitgaven die in de loop van de tijd kunnen worden gepland.
 • Zichtrekening met kredietrente: Rente op het creditsaldo van een zichtrekening is tegenwoordig zeldzaam. Mocht een bank dit toch aanbieden, dan zijn de rentetarieven meestal erg laag.

Wat is de huidige rente voor een spaarrekening?

Hoewel de rente op spaartegoeden van bank tot bank verschilt, is het algemene renteniveau niet bijzonder hoog. Voor termijndeposito's is er meestal iets meer rente op spaartegoeden dan op girale deposito's, maar met een termijndeposito heeft de belegger tijdens de looptijd geen toegang tot zijn geld. Bij het vergelijken van spaarrekeningen dient men altijd goed te letten op de voorwaarden, omdat de vaak goede renteaanbiedingen voor nieuwe klanten meestal slechts voor een beperkte periode gelden.

Wat kost een spaarrekening?

In de regel zijn spaarrekeningen gratis. Dit betekent dat de rekeninghouder geen maandelijkse kosten hoeft te betalen voor het beheer van de rekening. Dit is het gevolg van het feit dat het geld op een spaarrekening alleen in bewaring wordt gehouden, omdat automatische afschrijvingen, overschrijvingen en andere banktransacties niet mogelijk zijn met dit soort rekeningen. Hierdoor hoeft de financiële instelling geen grote administratieve inspanning te leveren. Er is een breed scala aan gratis spaarrekeningen en de klant moet daarom altijd een vergelijking maken.

Wat bedoel je met 's nachts geld?

Bij callgeld belegt de rekeninghouder voor onbepaalde tijd geld op de callgeldrekening en laat hij het kapitaal voor deze periode over aan de financiële instelling. Als tegenprestatie ontvangt de belegger rente van de bank. De spaarrente voor het daggeld is variabel en afhankelijk van de situatie op de kapitaalmarkt.

De belegger heeft te allen tijde toegang tot zijn kredietsaldo op de call account. Een referentierekening is nodig om geld te kunnen storten of opnemen van of naar de oproeprekening. Dit is meestal de rekening-courant.

Er is geen opzegtermijn voor girale geldbeleggingen. Daarom bent u met een call deposit account zeer flexibel bij het sparen.

Belgeld - de flexibele spaarrekening

De populariteit van de call account heeft verschillende redenen. Allereerst is de rekeninghouder volledig flexibel met deze investering. Er zijn geen maximumbedragen per maand of opzegtermijn. De rekeninghouder kan op elk moment toegang krijgen tot zijn geld.

Daarnaast betalen sommige financiële instellingen maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks rente over het gedeponeerde bedrag, wat dus ook het zogenaamde samengestelde renteteffect veroorzaakt en de effectieve rente verbetert.

De overnight depositorekeningen bij banken in de Europese Unie vallen onder de depositobescherming van de EU-richtlijnen. Het openen en beheren van een call deposit rekening is gratis. In de regel is voor een dergelijke spaarrekening geen minimale inleg vereist.

Wat is een termijnbelegging?

Een termijndeposito is een spaarrekening waarin de rekeninghouder voor een overeengekomen periode een spaarbedrag belegt tegen een vaste rente. Daarom wordt de term termijnbelegging vaak een termijnbelegging of termijnbelegging genoemd. Tijdens de overeengekomen termijn kan de belegger het bedrag niet intrekken en op geen enkele andere manier van de hand doen.

Na afloop van de looptijd ontvangt de rekeninghouder de belegging inclusief de spaarrente. De rente op een termijndeposito is meestal hoger dan op daggeld, dat dagelijks kan worden opgevraagd.

Om geld te kunnen beleggen op een termijndepositorekening is een referentierekening nodig. Het spaarbedrag wordt via de referentierekening (meestal de betaalrekening) op de termijnrekening gestort. Spaarrekeningen voor termijndeposito's worden door de banken met verschillende looptijden aangeboden.

Deposito met vaste looptijd - spaarrekening met een vaste looptijd en een beter rendement

Het grote voordeel van een vaste looptijd voor termijndeposito's is dat de spaarrente vast is voor de gehele looptijd van de verbintenis. Als gevolg daarvan zijn de rentetarieven meestal hoger dan voor een overnight deposito. Een rentefluctuatie zoals bij een overnight depositorekening is hier niet mogelijk vanwege de vastrentende verplichting.

De rentetarieven voor termijndeposito's variëren hier ook afhankelijk van de bank, maar zijn in principe ook gebaseerd op de marktrente. Daarnaast zijn de renteaanbiedingen ook afhankelijk van de looptijd en de hoogte van het spaarbedrag. Hoe langer men zich aan de investering bindt, hoe hoger de spaarrente meestal is met een termijndeposito.

Hoe werken overnight deposito- en termijndepositorekeningen?

Een termijndeposito of call depositorekening functioneert via een zogenaamde referentierekening, meestal de zichtrekening. Deze rekening moet worden opgegeven bij het openen van een time deposit of call deposit rekening. Alle overschrijvingen moeten via deze referentierekening worden verwerkt, aangezien stortingen of opnames in contanten met deze spaarrekeningen niet mogelijk zijn. Deze boekingen zijn meestal gratis voor de klant.

In het geval van de daggeldrekening worden stortingen en opnames gedaan door middel van een overboeking van de referentierekening. U moet er rekening mee houden dat een call deposit slechts een kredietrekening is en dat rekeningen niet via deze spaarrekening kunnen worden betaald. Als u geld wilt opnemen van uw girorekening, moet u het gewenste bedrag overmaken naar de referentierekening. Opnames en stortingen in contanten zijn niet mogelijk. Hoewel de daggeldrekening een zeer flexibele spaarrekening is, heeft de rekeninghouder nog steeds geen directe toegang tot zijn geld.

In het geval van een depositorekening voor bepaalde tijd wordt het spaarbedrag na het afsluiten van de overeenkomst op de rekening gestort. Gedurende de gehele looptijd van de belegging blijft het bedrag op de spaarrekening staan. Gedurende deze periode heeft de rekeninghouder ook geen toegang tot zijn spaargeld. Pas na afloop van de looptijd heeft de belegger toegang tot het spaarbedrag inclusief rente.

Wat zijn de vereisten voor het openen van een spaarrekening?

De vereisten voor het openen van een spaarrekening worden meestal voor elke bank afzonderlijk geregeld. De meeste banken hanteren echter over het algemeen de volgende basisvoorwaarden:

 • De rekeninghouder moet ten minste 18 jaar oud zijn.
 • Geldig identificatiedocument voor de legitimatie van de aanvrager
  • Nieuwe klanten moeten zich eerst identificeren bij de bank voordat ze de rekening openen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Zeer veel onlinebanken maken vaak al gebruik van de zogenaamde Video-Ident procedure. Om deze procedure uit te voeren is een geldig ID van de nieuwe klant nodig, evenals een computer met een webcam en microfoon of een smartphone.
 • Een referentierekening
  • De houder van een spaarrekening kan er geen gebruik van maken om overschrijvingen te doen voor dagelijkse bankverrichtingen. Dit is een zuivere beleggingsrekening. Bij het openen van een spaarrekening is dus altijd een zogenaamde referentierekening nodig. Dit is meestal een bestaande zichtrekening, die meestal ook bij een andere bank kan worden beheerd. Overdrachten zijn alleen mogelijk tussen deze twee rekeningen.
 • Sommige spaarrekeningen vereisen een storting van een bepaald minimumbedrag onmiddellijk na de opening.

Hoe kan ik online een callgeld-spaarrekening openen?

Het is heel eenvoudig om online een belkredietrekening te openen. Het enige wat u hoeft te doen is het aanvraagformulier voor een rekening bij de bank van uw keuze online in te vullen. Bij veel banken moet de aanvraag ook worden uitgeprint, ondertekend en naar de betreffende bank worden gestuurd.

Daarnaast moet de klant ook worden geïdentificeerd (identiteitscontrole) voordat de rekening wordt geopend. Afhankelijk van de bank hebben aanvragers hiervoor vaak verschillende mogelijkheden.

Als alles met succes is afgerond, ontvangt de klant binnen enkele dagen zijn persoonlijke documenten voor de belkredietrekening en kan deze direct gebruiken.

Hoe open je online een termijnspaarrekening?

Het openen van een online termijnrekening is ook heel eenvoudig. Om dit te doen, moet u de aanvraag voor een termijndepositorekening bij de gewenste aanbieder invullen. Afhankelijk van het feit of u een nieuwe klant bent of al een klant van de betreffende bank, zijn andere persoonlijke gegevens van de aanvrager nodig. Bovendien zijn het bedrag van de investering, de looptijd en een referentierekening vereist.

Identificatie is ook vereist voor nieuwe klanten alvorens de termijndepositorekening te openen. Afhankelijk van de financiële instelling zijn hier ook verschillende opties mogelijk. Ook hier is het afhankelijk van de bank in kwestie of het aanvraagformulier voor de rekening ook moet worden uitgeprint, ondertekend en naar de bank gestuurd. Indien de financiële instelling over alle nodige gegevens beschikt, zal de klant alle nodige documenten voor de termijndepositorekening toegestuurd krijgen.

Onmiddellijk na de opening van de termijnrekening wordt het overeengekomen spaarbedrag afgeschreven van de referentierekening van de klant en overgeboekt naar de termijnrekening.

Hoe kan ik een call deposit account opzeggen?

Als u uw girorekening wilt annuleren, dient u dit schriftelijk te doen. Veel financiële instellingen bieden hiervoor geschikte online formulieren op hun websites aan om te downloaden. U kunt echter ook zelf een informele brief voor de opzegging schrijven, waarin het klantnummer en de bankgegevens zijn opgenomen.

Er hoeven geen redenen te worden opgegeven voor de beëindiging van de gespreksrekening. Het is het beste om het volledige bedrag op de daggeldrekening over te maken naar uw referentierekening voordat u de rekening sluit. In de regel hoeven bepaalde opzegtermijnen niet in acht te worden genomen voor het verkrijgen van een overnight geld.

Hoe kan ik een termijnrekening opzeggen?

Gedurende de overeengekomen termijn van de termijndeposito's is het normaal gesproken niet mogelijk om de rekening te beëindigen. Alleen in bepaalde uitzonderlijke gevallen is dit bij sommige banken mogelijk. Dit is dan echter meestal niet mogelijk zonder financiële verliezen voor de rekeninghouder.

In het geval van termijndeposito's treedt vaak de zogenaamde prolongatie (verlenging) in werking. Voor de belegger betekent dit dat de termijn na de overeengekomen termijn automatisch wordt verlengd. Vaak voor nog een jaar of opnieuw voor de oorspronkelijk overeengekomen termijn. Voor een dergelijke verlenging zijn er meestal twee varianten. Namelijk de automatische verlenging en de te bevestigen verlenging.

In het geval van de te bevestigen versie zal de Bank de Rekeninghouder vragen om de fondsen te herbeleggen tegen de huidige Spaarrente voor het einde van de looptijd. Indien geen bevestiging van de Klant wordt ontvangen, wordt het spaarbedrag na afloop van de looptijd overgemaakt naar de referentierekening van de Rekeninghouder, inclusief rente. Een opzegging door de rekeninghouder is hier dus niet nodig. De klant dient echter altijd de exacte voorwaarden voor beëindiging te lezen in de contractvoorwaarden van de betreffende bank.

In het geval van een automatische verlenging is het zeer belangrijk om de termijnen voor beëindiging in acht te nemen. In dit geval moet de rekeninghouder een actieve kennisgeving doen, anders wordt het spaarbedrag op de termijndepositorekening voor een bepaalde periode opnieuw aangemaakt tegen de huidige marktrente. De bank hoeft geen goedkeuring te krijgen voor het automatisch doorrollen.

Als u niet wilt dat uw termijndeposito automatisch wordt verlengd, moet u daarom voor het einde van de termijn bezwaar maken. Voor veel banken is deze bezwaartermijn twee weken voor het einde van de termijn voor het termijndeposito. Hoe de betreffende bank dit precies heeft geregeld, moet worden gecontroleerd in de contractvoorwaarden.